Jak pracujemy

Jak pracujemy

Najważniejszym aspektem koncepcji pedagogicznej jest całościowe podejście do rozwoju dziecka. Otoczenie przyrody jest miejscem zapewniającym możliwość zabawy i rozwoju z wykorzystywaniem wszystkich zmysłów. Ponadto codzienne przebywanie w lesie buduje związek z naturą, a dzięki temu z samym sobą!

Kolejnym istotnym aspektem jest możliwość stworzenia dzieciom sposopobności do działań ryzykownych. Dzięki temu dzieci uczą się pokonywania przeszkód, budują umiejętności motoryki dużej i małej oraz kondycji psychicznej.
Zgodnie z  założeniami, dzieci uczą się ekologicznego podejścia.

Rozumieją konsekwencje poruszania się w środowisku naturalnym i umiejętność korzystania z zasobów.

Ważnym aspektem naszego działania jest współpraca podmiotów biorących udział w wychowaniu –dzieci, rodziców i wychowawców.
Podstawą jest wspólny i szczery dialog między poszczególnymi podmiotami. Wychowawca jest towarzyszem.
Rodzice są dla nas bardzo ważni. Opieka nad dziećmi odbywa się w symbiozie wychowawców i rodziców. Rodzice ponadto swoimi działaniami wspierają sprawy bieżące, pomoc w organizowaniu uroczystości przedszkolnych. W ramach naszej współpracy organizujemy wspólne spotkania dla rodzin.

Szczególnie istotne wartości dla procesu wychowania to piękno, prawda, dobro i miłość, szacunek do natury, ludzi i innych kultur.

Współczesny świat i społeczeństwo skazane jest na ciągłe przemiany. Powinniśmy wyposażyć dzieci w kompetencje, które umożliwią im sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Wiedza, umiejętności, kreatywność, otwartość, współpraca mogą okazać się dużo cenniejsze niż encyklopedyczna wiedza.

„Przedszkole Leśne Włóczykij” działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30. Pracujemy cały rok bez względu na porę roku i pogodę.

W trakcie roku przewidziane są dwie przerwy, zimowa (1 tydzień) i letnia (3 tygodnie). Ewentualne inne dni wolne są wprowadzane po konsultacji z rodzinami i za ich aprobatą.

Przedszkole prowadzi jedną grupę w wieku 3 – 6 lat, ale istnieje możliwość zgłoszenia dziecka, które ukończyło 2,5 roku.

Naszą siedzibą jest „Jama Włóczykija”.

Dzieci powinny pojawiać się w przedszkolu do godz. 10:00.
Odbiór dzieci może następować po godz. 13:30.

Grupa dzieci w naszym punkcie to maksymalnie 13 osób. Dzieci pracują w jednej zróżnicowanej wiekowo grupie.

Orientacyjny plan dnia:

  • 8:00 – 10:00 pojawianie się dzieci, czas nieskrępowanej zabawy i dowolnego spędzania czasu przez dzieci
  • 10:30 – 10.30 praca programowa oraz drugie śniadanie
  • 10:30 – 13:00 wyprawa
  • 13:00 – 13:30 czas obiadu i odpoczynek poobiedni
  • 13:30 – 15.30 zabawa na terenie

Program
Program edukacyjny realizujemy w oparciu o podstawę programową MEN i realizowany jest z każdym dzieckiem indywidualnie.

Cele edukacyjne:

Potrzeba ruchu i kształtowanie świadomości  swojego ciała.

Dziecko w wieku przedszkolnym ma dużą potrzebę ruchu. Poprzez ruch dziecko jest w  kontakcie z otoczeniem , wyraża swoje emocje i myśli. Samodzielność w wyborze preferowanej formy ruchu i doświadczenie różnorodności tj. wspinanie, bieganie z naturalnymi przeszkodami.

Polisensoryczność -doświadczanie wieloma zmysłami.

Budowanie obrazu za pomocą wszystkich zmysłów. Doświadczenie obserwowania żywych organizmów, zmienności w zależności od pory roku i pogody. Stymulacja zmysłów poprzez dary natury: dźwięki (śpiew ptaków, dźwięk opadów, szum wiatru, szelest liści), faktur (szyszek, kolczastych krzewów, włochatych gąsienic, miękkiego mchu, zimnego deszczu), zapachów ( las po deszczu, owoców leśnych, ziół, kwiatów), czucie ciepła i zimna (chłód, mróz, ciepło, wilgotność).

Zapoznanie się z rytmem i życiem natury.

Natura jako oczywisty element potrzebny w rozwoju każdego człowieka. Las jako codzienne miejsce sprzyjające budowaniu kontaktu z przyrodą. Budowanie pozytwnej postawy wobec świata przyrody.

-Naśladowanie/modelowanie

Wspieranie naśladownictwa jako nieodzownego elementu uczenia się dzieci. Szczególna rola nauczyciela – nauczyciel jako towarzysz, nieliczne interwencje w zabawy dzieci.

W zgodzie z rytmem natury.

Dostosowanie codziennego, miesięcznego, rocznego planu do rytmu przyrody, otoczenia. Przestrzeganie schematu dnia. Celebrowanie wspólnych  świąt, festynów jako element budowania poczucia bezpieczeństwa, doświadczenia w budowaniu wspólnoty.

Poczucie sprawstwa, kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.

Dzieci mają dostęp do głosu. Dziecko jako podmiot samodzielny i odpowiedzialny, które w przyszłości świadomie biorą udział w kształtowaniu swojego środowiska. Środowisko jest przestrzenią sprzyjającą budowaniu pewności siebie i umiejętności dbania o zaspokajanie własnych potrzeb.

Poranny krąg.

To czas wymiany swoich odczuć, doświadczeń. To stały element na gry, zabawy, piosenki, rytuały.

-Lekcja ciszy/opowieść

Ćwiczenie wspierające koncentrację uwagi. Wyciszające, mające na celu odnalezienie wewnętrznego spokoju.

-Wzmocnienie własnych sił.

Podejście holistyczne. Rozwój społeczno-emocjonalny, ruchowy, poznawczy służą dobremu samopoczuciu. Codzienne przebywanie na świeżym powietrzu , niezależnie od warunków pogodowych wpłyną na rozwój odporności.

Rozwój kompetencji społecznych i komunikacyjnych.

Odnalezienie siebie, swojego miejsca w grupie. Budowanie wspólnoty. Uczucie autonomii i przynależności poprzez takie czynności jak obchodzenie świąt, przygotowywanie posiłków, wykonywanie obowiązków. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania. Umiejętności dbania o własne potrzeby, ale i o potrzeby innych. Umiejętność mówienia o swoich odczuciach, wyrażania emocji, współpracy. Umiejętność rozwiązywania konfliktów.

Prawdziwa gra dzieci.

Otoczenie przyrody jako naturalne miejsce zabaw i gier. Wieloobszarowa aktywność dzieci w przyrodzie.

-Bezpieczeństwo

Uczenie bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Szczególnie poza terenem przedszkola. Nauczanie pierwszej pomocy, zasad bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia.

Nastawienie na wszechstronny rozwój.

Różnorodność materiałów. Narzędzia, instrumenty. Konstruowanie własnych. Proces uczenia się – to zadawanie pytań, obserwacje, eksperymenty, wycieczki, projekty.

-Edukacja matematyczna.

To czerpanie z możliwości codziennych doświadczeń, np. dokonywania rzeczywistych pomiarów.

mieszana grupa wiekowa

z doświadczenia już wiemy, że w grupie jednolitej wiekowo nie zadziałały sytuacje edukacyjne, jakie mieliśmy możliwość obserwować. Zamiast rywalizacji – współpraca, łatwiejsza adaptacja w przedszkolu, uczenie od siebie nawzajem!

Prace ręczne

praca z igłą, ręczne zszywanie materiałów, praca na krosnach. Wielka lekcja uważności, poczucie sprawstwa, ćwiczenia koordynacji oko-ręka wielka radość z samodzielnego wytworu!

Ogródek

hodowla roślin ozdobnych i jadalnych to uczenie naturalnego procesu wzrostu roślin, odpowiedzialności i obowiązkowości.

Wszystko we własnym tempie i wg własnych potrzeb
Wychowawcy są raczej towarzyszami tego co się dzieje w przedszkolu, nastawieni na podążanie za dzieckiem.

Z czym wiąże się uczęszczanie do WŁÓCZYKIJA!
– dzieci wracają do domu ubrudzone, miewają otarcia i siniaki i inne naturalne konsekwencje wynikające z obcowania z przyrodą,

– spędzają dużą część dnia pod gołym niebem w otoczeniu przyrody niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych.

– mają możliwość chodzenia po terenie leśnym na bosaka, jeżeli tego chcą.

– dzieci mają możliwość podejmowania aktywności o podniesionym stopniu ryzyka np.  wspinanie się po drzewach, korzeniach, górkach.

W programie znajdują się zajęcia dodatkowe mające na celu poszerzanie wiedzy i naukę funkcjonowania w społeczeństwie poprzez: pobyt w stadninie konnej, uczestnictwie w zajęciach z zakresu kultury i sztuki i wiele innych.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
W  „Przedszkolu Leśnym Włóczykij” jesteśmy otwarci na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczęszczanie do takiego typu placówki może mieć znaczący wpływ na terapię dzieci niepełnosprawnych zarówno ruchowo jak i umysłowo. W naszej grupie jest już dziewczynka z niepełnosprawnością ruchową. Lata które spędziła w lesie przyniosły jej wiele korzyści w zakresie rozwoju ruchowego, budując jej wiarę we własne możliwości, poprawiając sprawność, ucząc się pracy w grupie.
Jesteśmy otwarci na dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Organizacja życia przedszkolnego

Ubranie
Odpowiednio dobrany ubiór jest podstawowym elementem leśnego przedszkolaka. Na rodzicach spoczywa odpowiednie przygotowanie ubioru dziecka adekwatnie do pory roku i aury panującej na dworze. Podstawowym, nieodzownym elementem stroju jest nieprzemakalne obuwie, spodnie przeciwdeszczowe i nieprzemakalna kurtka, na co dzień wygodne obuwie i zapas suchych ubrań. Na wyposażeniu przedszkolaka niezbędny jest także plecak.

Posiłki
Posiłki są bardzo ważnym elementem dnia w leśnym przedszkolu. Śniadanie, które dzieci zjadają w domu powinno być pożywne i dostosowane do pory roku, co oznacza, że zimą wskazane są ciepłe śniadanka. Posiłki, które spożywane są w ciągu dnia, dzieci przynoszą z domu. Duża dawka świeżego powietrza i ruchu powoduje, że dzieci potrzebują dużych ilości jedzenia i picia, w okresie od jesieni do wiosny także termosu z ciepłą herbatą. Takie rozwiązanie świetnie sprawdza się w sytuacji, gdy dziecko wymaga specjalnego żywienia z powodu choroby czy alergii. Umożliwia też rodzicom żywienie dziecka wg własnego wyboru.

Wyposażenie

Każde dziecko uczestniczące do leśnego przedszkola musi posiadać: plecak odpowiedni do wieku dziecka, termos/bidon do picia, wodoszczelne ubranie (spodnie i kurtka rozpinana), wodoodporne obuwie – gumiaki, buty, zimą ciepłe spodnie i kurtkę, ocieplane buty, kilka par rękawiczek w tym nieprzemakalne, wodoodporny komplet w większym rozmiarze, tak aby zmieścił się na zimowy strój.

Opłata

Wpisowe: 250 zł, czesne Przedszkola wynosi 760 zł, wyżywienie we własnym zakresie.
Obowiązkowe ubezpieczenie dziecka od NNW.

W cenę wliczone są materiały dydaktyczne, zajęcia w stadninie konnej, przebywanie w nieskrępowanej i przyjaznej przestrzeni leśnej pod opieką troskliwych opiekunów. Program uzupełniają zajęcia dodatkowe realizowane we współpracy z instytucjami publicznymi i prywatnymi odpłatne dodatkowo przez rodziców.